ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564