วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมการจัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

พิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice