วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พะเยาร่วมใจต้านโควิด 19

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทำกิจกรรมฯ

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

พิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice