วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่​

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice