วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

ณ บริเวณโบราณสถานบ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยมีนายกมล เชียงวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice