ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2
      เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/179070442624658/posts/935144180350610/?d=n