วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1/2563

โดยมี ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice