ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) 
      เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice/posts/931747610690267