ชื่องานวิจัย                แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา

หน่วยงานที่ทำวิจัย        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

>>>ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้<<<