วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Bic Cleaning day ป้องกันไวรัส COVID - 19

ณ พระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice