ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>>>>สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้<<<<

>>>>ใบสมัคร<<<<