วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ร่วมเป็นเกียรติเปิดอาคารเรียน “อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล”

โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ และ

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice