วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ

ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหมองแสน รองศึกษาธิการภาค 15

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice