วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศจ.พะเยา โดยมีนายวิชัย แสงอาคม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด

และกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ปฐมนิเทศและมอบนโยบายการศึกษาให้แก่ผู้เข้ารับการบรรจุฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice