วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดโครงการสร้างและ

ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2563

โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

และนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานฯ 

ณ หอประชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice