จุลสารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ฉบับเดือนกรกฎาคม

จุลสารที่รวบรวมกิจกรรมของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความรู้เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น รวมทั้งสาธารณชนรับทราบภารกิจ และบทบาทขององค์กร

https://anyflip.com/zlazj/caba/

และแบบประเมินความพึงพอใจจุลสาร

https://forms.gle/Kr5A5XoM3dRnXFBM6