วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ภาค ค ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดยมี นายขจรศักดิ์  สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานสนามสอบ

ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ตามระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด

ในการสอบครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสังกัดประถมศึกษา จำนวน  22  คน สังกัดมัธยมศึกษา 20 คน รวม 42 คน

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice