ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ขอประชาสัมพันธ์ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว"

ระดับจังหวัดจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

เข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว" ระดับจังหวัด

ชิงเงินรางวัล 10,000บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5448 5781 ในวัน และเวลาราชการ

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ QR Code ด้านล่าง

ศึกษารายละเอียดได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/folderview

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice