วันจันทร๋ที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

โดยมีนายหัสนัย แก้วกุล เป็นประธานกรรมการฯ และ

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice