ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งเสริมสิทธิเด็ก เรื่องมดจิ๋วสีรุ้ง

https://qrco.de/bbXJhQ

https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice