วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

มอบหมายให้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนประชาบำรุง  ตามมาตรการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่ม

เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาบำรุง จังหวัดพะเยาเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice