วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

พร้อมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม

ในการเปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตามมาตรการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา

โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้  

ณ ห้องประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice