ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

แบบรายงานประวัติและผลงาน

แบบสรุปประวัติการทำงาน

ใบสมัครภาษาไทย

ใบสมัครดนตรี

ใบสมัครคอมพิวเตอร์