วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในการขอเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ครั้งที่ 3/2563

โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice