วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา

ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice