วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมหารือแนวทางการพัฒนานักกีฬานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2563

โดยศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice