วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

จังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2563

โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice