สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

- พ.ค. 2563

- เม.ย. 2563

- มี.ค. 2563

- ก.พ. 2563

- ม.ค. 2563

- ธ.ค. 2562

- พ.ย. 2562

- ต.ค. 2562

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

- ก.ย. 2562

- ส.ค. 2562

- ก.ค. 2562 

- มิ.ย. 2562 

- พ.ค. 2562

- เม.ย. 2562

- มี.ค 2562

- ก.พ. 2562

- ม.ค. 2562

- ธ.ค. 2561

- พ.ย. 2561

- ต.ค. 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

- ก.ย. 2561

- ส.ค. 2561

- ก.ค. 2561 

- มิ.ย. 2561 

- พ.ค. 2561

- เม.ย. 2561

- มี.ค 2561

- ก.พ. 2561

- ม.ค. 2561

- ธ.ค. 2560

- พ.ย. 2560

- ต.ค. 2560