วันที่ 18 มีนาคม 2566 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องพิษณุโลก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก