วันที่ 18 มีนาคม 2566 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายปิยนาถ ชาวน่าน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา