วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบริหาร ความเสี่ยงด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา