วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายพินิต ใหม่ประสิทธิกุล เป็นประธานอนุกรรมการ ดำเนินการประชุมฯ และ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้ช่วยเลขานุการ ในการประชุม ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา