ขอเชิญชวนหมู่ยุวกาชาดจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566

ขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
https://drive.google.com/…/1E7Vu5DQsJU3uFt4va8ndgJzvSU_W6HE…

ตัวอย่างการจัด
https://youtu.be/qZN0glOBs7g