สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

ตั้งอยู่เลขที่  588 หมู่ที่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม   อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  56000

โทรศัพท์   :  0- 5407-9872 กลุ่มบริหารงานบุคคล , 0-5407-9873 กลุ่มอำนวยการ(สารบัญ)        

โทรสาร    :  0-5407-9874

E-mail     :  phayaopor@moe.go.th

Website  :  http://phayaopeo.com/index.php

Facebook  :  https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

  Google map  : https://goo.gl/maps/RH2SYGgovnBNnDwk6