แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

      1.แผนการใช้จ่ายประจำปี

     2.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          2.1 แบบ สงป.301 สงป.302 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ดาวน์โหลดไฟล์>> 

แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

      1.แผนการใช้จ่ายประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์>> 

     2.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       enlightened รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65) ดาวน์โหลดไฟล์ >>

 

 

 

@ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา