รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

ดาวน์โหลด >>>รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                                                           

ดาวน์โหลด >>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                                                            

ดาวน์โหลด >>>รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด >>> รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562