ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

mailคู่มือการนำเข้าข้อมูลโครงการ       ดาวน์โหลดไฟล์ >> 

mailแบบรายงานผลโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์ >> 

mailคลิกรายงานข้อมูลรายไตรมาส 

รายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 1/2566 

 

 

 

 

@กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาangel