ประชาสัมพันธ์งบทดลองของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566

- กันยายน 2566

- สิงหาคม 2566

- กรกฎาคม 2566

- มิถุนายน 2566

- พฤษภาคม 2566

- เมษายน 2566

- มีนาคม 2566

- กุมภาพันธ์ 2566

- มกราคม 2566

- ธันวาคม 2565

- พฤศจิกายน 2565

- ตุลาคม 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565

- ตุลาคม 2564

- พฤศจิกายน 2564

- ธันวาคม 2564

- มกราคม 2565

- กุมภาพันธ์ 2565

- มีนาคม 2565

- เมษายน 2565

- พฤษภาคม 2565

- มิถุนายน 2565

- กรกฎาคม 2565

- สิงหาคม 2565

- กันยายน 2565

ประจำปีงบประมาณ 2564

- ตุลาคม 2563

- พฤศจิกายน 2563

- ธันวาคม 2563

- มกราคม 2564

- กุมภาพันธ์ 2564

- มีนาคม 2564

- เมษายน 2564

- พฤษภาคม 2564

- มิถุนายน 2564

- กรกฎาคม 2564

- สิงหาคม 2564

- กันยายน 2564

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน กันยายน 2564)

ประจำปีงบประมาณ 2563

- ตุลาคม 2562

- พฤศจิกายน 2562

- ธันวาคม 2562

- มกราคม 2563

- กุมภาพันธ์ 2563

- มีนาคม 2563

- เมษายน 2563

- พฤษภาคม 2563

- มิถุนายน 2563

- กรกฎาคม 2563

- สิงหาคม 2563

- กันยายน 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562

- ตุลาคม 2561

- พฤศจิกายน 2561

- ธันวาคม 2561

- มกราคม 2562

- กุมภาพันธ์ 2562

- มีนาคม 2562

- เมษายน 2562

- พฤษภาคม 2562

- มิถุนายน 2562

- กรกฎาคม 2562

- สิงหาคม 2562

- กันยายน 2562

ประจำปีงบประมาณ 2561

- ตุลาคม 2560

- พฤศจิกายน 2560

- ธันวาคม 2560

- มกราคม 2561

- กุมภาพันธ์ 2561

- มีนาคม 2561

- เมษายน 2561

- พฤษภาคม 2561

- มิถุนายน 2561

- กรกฎาคม 2561

- สิงหาคม 2561

- กันยายน 2561

ประจำปีงบประมาณ 2560

- กรกฎาคม 2560

- สิงหาคม 2560

- กันยายน 2560