ประชาสัมพันธ์งบทดลองของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2565

- ตุลาคม 2564

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน ตุลาคม 2564)

- พฤศจิกายน 2564

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน พฤศจิกายน 2564)

- ธันวาคม 2564

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน ธันวาคม 2564)

- มกราคม 2565

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน มกราคม 2565)

- กุมภาพันธ์ 2565

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565)

- มีนาคม 2565

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน มีนาคม 2565)

- เมษายน 2565

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน เมษายน 2565)

- พฤษภาคม 2565

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน พฤษภาคม 2565)

- มิถุนายน 2565

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน มิถุนายน 2565)

- กรกฎาคม 2565

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน กรฎาคม 2565)

- สิงหาคม 2565

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน สิงหาคม 2565)

- กันยายน 2565

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน กันยายน 2565)

ประจำปีงบประมาณ 2564

- ตุลาคม 2563

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน ตุลาคม 2563)

- พฤศจิกายน 2563

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน พฤศจิกายน 2563)

- ธันวาคม 2563

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน ธันวาคม 2563)

- มกราคม 2564

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน มกราคม 2564)

- กุมภาพันธ์ 2564

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564)

- มีนาคม 2564

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน มีนาคม 2564)

- เมษายน 2564

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน เมษายน 2564)

- พฤษภาคม 2564

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน พฤษภาคม 2564)

- มิถุนายน 2564

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน มิถุนายน 2564)

- กรกฎาคม 2564

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน กรฎาคม 2564)

- สิงหาคม 2564

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน สิงหาคม 2564)

- กันยายน 2564

- (รายงานหมายเหตุประกอบงบที่สำคัญประจำเดือน กันยายน 2564)

ประจำปีงบประมาณ 2563

- ตุลาคม 2562

- พฤศจิกายน 2562

- ธันวาคม 2562

- มกราคม 2563

- กุมภาพันธ์ 2563

- มีนาคม 2563

- เมษายน 2563

- พฤษภาคม 2563

- มิถุนายน 2563

- กรกฎาคม 2563

- สิงหาคม 2563

- กันยายน 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562

- ตุลาคม 2561

- พฤศจิกายน 2561

- ธันวาคม 2561

- มกราคม 2562

- กุมภาพันธ์ 2562

- มีนาคม 2562

- เมษายน 2562

- พฤษภาคม 2562

- มิถุนายน 2562

- กรกฎาคม 2562

- สิงหาคม 2562

- กันยายน 2562

ประจำปีงบประมาณ 2561

- ตุลาคม 2560

- พฤศจิกายน 2560

- ธันวาคม 2560

- มกราคม 2561

- กุมภาพันธ์ 2561

- มีนาคม 2561

- เมษายน 2561

- พฤษภาคม 2561

- มิถุนายน 2561

- กรกฎาคม 2561

- สิงหาคม 2561

- กันยายน 2561

ประจำปีงบประมาณ 2560

- กรกฎาคม 2560

- สิงหาคม 2560

- กันยายน 2560