ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส

ปีงบประมาณ 2566

 • ไตรมาส 1  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 2  ดาวน์โหลดไฟล์>>
 • ไตรมาส 3  ดาวน์โหลดไฟล์>>
 • ไตรมาส 4  ดาวน์โหลดไฟล์>>
 •  

ปีงบประมาณ 2565

 • ไตรมาส 1  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 2  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 3  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 4  ดาวน์โหลดไฟล์>>  

 

ปีงบประมาณ 2564

 • ไตรมาส 1  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 2  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 3  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 4  ดาวน์โหลดไฟล์>>  

ปีงบประมาณ 2563

 • ไตรมาส 1  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 2  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 3  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 4  ดาวน์โหลดไฟล์>>  

ปีงบประมาณ 2562

 • ไตรมาส 1  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 2  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 3  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 4  ดาวน์โหลดไฟล์>>  

 

ปีงบประมาณ 2561

 • ไตรมาส 1  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 2  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 3  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 4  ดาวน์โหลดไฟล์>>  

ปีงบประมาณ 2560

 • ไตรมาส 1  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 2  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 3  ดาวน์โหลดไฟล์>>  
 • ไตรมาส 4  ดาวน์โหลดไฟล์>>