ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4

ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4

ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4