- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2561

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและโฆษณษเผยแพร่

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562