enlightenedข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพะเยาenlightened

ตารางข้อมูล

1.ตารางข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศ จำนวนครู นักเรียน จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด >>> 

 

ดาวน์โหลด>>> ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด>>>ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด>>>ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด>>>ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด>>>ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด>>>ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2560

 

 @งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา