10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     enlightenedนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     enlightened นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา